نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 97   نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97 فرمت این محصول PDF  میباشد این مجموعه در 152 صفحه که شامل 500 سوالات سوال از کتاب کمک پرستاری خانم صدیقه سالمی و دکتر علی عابدی و همچنین 300 سوال از آزمون های کل کشور که در مجموع شامل 800… ادامه خواندن نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97