بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام 235 ص

بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام 235 ص

بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام 235 ص

 

بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام 235 ص….

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پيشگفتار

فصل اول: كليات

1- مقدمه

2- معرفي موضوع تحقيق

3- اهميت تحقيق

4- انگيزه و هدف از تحقيق

5- روش تحقيق

6- موانع و مشكلات تحقيق

فصل دوم: ضرورت شناخت انسان و رهبري از ديدگاه اسلام

1- طرح بحث

2- ضرورت شناخت انسان از ديدگاه اسلام و قرآن

3- ضرورت شناخت رهبري و مديريت براي انسان

4- تحليلي از رهبري و مديريت در اسلام

فصل سوم: ضرورت شناخت سازمان از ديدگاه اسلام

1- سازمان چيست؟

2- فلسفه وجودي سازمانها

3- مفهوم اسلامي سازمان

فصل چهارم: سير تحول مديريت در تاريخ زندگي انسان

1- رهبري و مديريت در جوامع باستاني

2- نگرش بر جنبش مديريت عملي

3- بررسي مكاتب و تئوريهاي مديريت

فصل پنجم: بررسي معيارهاي شايستگي مديريت از ديدگاه اسلام

1- طرح بحث

2- معرفي معيارها

الف – تعهد

ب- تخصص

ج – كفايت

فصل ششم: بررسي شرايط و اوصاف يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

الف) طرح بحث

1- اشراف مدير

2- قدرت مدير

3- قاطعيت مدير

4- مدير مجري قانون

5- كار امروز را به فردا نيداختن مدير

6- ايجاد جو تشويق و تنبيه

ب) معرفي عوامل موثر در موفقيت مدير

1- اختيار

2- اعتماد به نفس

3- تنظيم وقت و تقسيم كار

4- ايجاد روابط صميمانه انساني

5- گذشته‌نگري

6- آينده‌نگري

7- ابهام‌زدائي

منابع و مآخذ

 

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *